¿Perquè un administrador?

Asseguris que contracta un Administrador de Finques col·legiat, això li garanteix que contracta un professional amb la formació adequada per a la realització de les seves funcions

i és subjecte a la disciplina del seu col·legi que exerceix la seva activitat disciplinaria quan l'actuació dels seus professionals s'aparta de les normes professionals o deontològiques. Amés l'Administrador de Finques, a través dels seus col·legis, té concertat una assegurança de responsabilitat civil en la que pogués haver incorregut per omissió o negligència en la seva actuació.

Tenir un administrador de finques li ofereix la possibilitat de solucionar els problemes de la seva comunitat, lliurar-se'n o començar a gaudir del temps que abans dedicava a la gestió.

Si bé es cert que en algunes comunitats petites de baixa complexitat comunitària, pot portar la gestió qualsevol propietari dedicant-li una mica de temps, no es per casualitat que l'ús d'un administrador es majoritari en les comunitats que presenten una certa complexitat.

Les raons per les que una comunitat de propietaris, decideix deixar les tasques d'administració i manteniment en mans d'un administrador de finques: per seguretat jurídica, repartiment equitatiu de les càrregues de treball entre propietaris, assessorament jurídic i incidents relatius a la comunitat, mediació entre propietaris i sobre tot per que disminueixi la tendència a la inhibició en el càrrec de president, l'Administrador professional es farà càrrec amb les tasques més feixugues i pot proporcionar assessorament al president.

 
Contacti'ns »

Decreto Ley 26/2020, de 23 de junio - 19 septiembre 2020

COVID-19 - 17 marzo 2020

www.foroconsultores.com - 22 octubre 2018