Els nostres serveis

Administració de Comunitats de veïns. Completa satisfacció
per part dels propietaris.

Exercim una magnífica tasca en la província de Tarragona, entre els nostres serveis oferim:

 • Confecció de Pressupost anual. Sol·licitem varis pressuposts per als serveis de la finca, els quals es presentaran a la comunitat per posteriorment contractar les millors opcions.
 • Gestió integral de rebuts. Domiciliats i no domiciliats.
 • Distribució del Pressupost en funció de les quotes i coeficients.
 • Comptabilitat i distribució de totes les despeses comuns aplicant a la seva comunitat el Pla General Comptable.
 • Entrega dels comptes mensual, trimestral, anual,... segons prefereixin.
 • Obtenció de pressuposts per a les diferents obres, reparacions o millores, serveis de consergeria, neteja, etc.
 • Seguiment i control de les empreses subministradores.
 • Preparació convocatòria per a Juntes Generals, tant Ordinàries com les Extraordinàries.
 • Reclamació i seguiment d'impagats, a través del nostre servei jurídic.
 • Reclamacions a les Promotores, Constructores, quan la comunitat ens ho sol·liciti, incloent-hi en els nostres honoraris totes les despeses com desplaçaments, actes, gestions a l'Ajuntament, Seguretat Social, Correos, Hisenda.
 • Assistència a la Junta General anual, i a les extraordinàries necessàries.
 • Redacció de l'acta de la Junta General Ordinària i de les Extraordinàries, tant en Castellà, Català, Anglès o Francès.
 • Transcripció de les esmentades actes al Llibre d'Actes Oficial.
 • Assessorament verbal de les diferents qüestions que necessitin.
 • Possibilitat de consultar els seus comptes propis i generals, balanços, Actes, Circulars, etc. a la Comunitat a través d'internet (despatx virtual 24 hores).
 
Contacti'ns »